Making you as good as possible
as fast as possible!

Isokinetica


Beter en sneller revalideren eist een perfect inzicht in wat de patiënt kan en niet meer kan. Via isometrische, isotonische en isokinetische krachttesten en bewegingsverloop kunnen we exact meten hoe groot een probleem is en waar moet aan gewerkt worden met welke waarden.

Deze therapie heeft zijn nut al sedert 25 jaar meer als bewezen en steeds meer artsen en patiënten beschouwen deze therapie voor bepaalde aandoeningen en reconditionering als de beste conservatieve behandeling.


Meten is weten!

Kinecenter Lede