Making you as good as possible
as fast as possible!

Sportkinesitherapie en taping


Sportletsels, zowel van recreatieve als competitiesporters, vragen een specifiekere aanpak waarbij de revalidatie zal uitmonden in rehabilitatie die disciplinegericht is. Reconditionering en blessurepreventie zijn zeer belangrijk zodat de kans op herval kleiner wordt.

Tevens worden oefenschema’s meegegeven voor thuisgebruik aangezien genezen teamwerk is dat medewerking vereist van de patiënt.


Getting better together!

Kinecenter Lede